På Hyllie Vårdcentral kan vi hjälpa dig som lider av astma eller KOL med stöd och behandling.

Vad är astma och KOL?

Både astma och KOL är sjukdomar som påverkar lungorna och som är relativt vanliga. Ibland är det svårt att skilja på sjukdomarna, eftersom de kan ge liknande symtom.

Symtom på astma

Astma ger symtom som andnöd, långvarig hosta och pipande eller väsande ljud när du andas. Sjukdomen beror på en kronisk inflammation i de slemhinnor som finns i luftrören och dina symtom förvärras oftast om du anstränger dig fysiskt.

Symtom på KOL

KOL är en förkortning som står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom och ger symtom som andfåddhet när du anstränger dig, att du ofta behöver hosta upp slem, att du blir trött och orkar mindre, och att du har väsande, rosslande eller pipande andning. Sjukdomen utvecklas långsamt och orsakas framför allt av tobaksrökning.

Om du upplever symtom på astma eller KOL är du varmt välkommen att kontakta oss på Hyllie Vårdcentral, så hjälper vi dig!