Arbetsterapeutens uppgift är att utreda och bedöma en persons aktivitetsnedsättning samt vid behov genomföra åtgärder. Våra åtgärder förebygger, förbättrar eller kompenserar nedsatt förmåga att göra det du vill och behöver göra i din vardag. Vi utgår ifrån din målsättning och tillsammans planerar vi vilka insatser som du behöver för att du ska få en så fungerande och meningsfull vardag som möjligt.

Indikationer för att träffa en arbetsterapeut

•Svårigheter att klara din vardag och dagliga aktiviteter till följd av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

•Handskador eller andra handproblem som t.ex. karpaltunnelsyndrom, belastningsrelaterad problematik, artros, reumatiska sjukdomar och rehabilitering efter frakturer. Vid behov tillverkas eller provas färdiga ortoser (stödförband) ut, för att ge stöd vid olika problem i händer och fingrar.

•Minnesproblem eller svårigheter med koncentration såsom vid hjärntrötthet, MS, traumatisk hjärnskada eller efter en stroke som påverkar hur du hanterar din vardag.

•Stressrelaterad ohälsa. Svårigheter att få struktur och och balans i vardagen. Möjlighet finns att delta i grupp utifrån behandlingsmetoden ReDO.

Boka tid via 1177.se eller 0735-425853. Du behöver ingen remiss.

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinator är en resurs på vårdcentralen för patienter som är i riskzonen att bli sjukskrivna eller är sjukskrivna. Syftet är att underlätta för patienten att återgå i arbete/arbetssökande eller vara kvar i arbete.

Rehabiliteringskoordinator arbetar nära din läkare och övrig personal på vårdcentralen och kan också hjälpa till vid koordinering av rehabliteringsinsatser från andra delar av vården. Rahabkoordinatorn samarbetar också med tex Försäkringskassan, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten.

För dig som patient kan rehabiliteringskoordinator:

•vara ett stöd och coacha dig i kontakten med olika myndigheter och arbetsgivare.

•kartlägga ditt rehabiliteringsbehov i samverkan med teamet på din vårdcentral.

•initiera tidiga insatser med arbetsgivare/arbetsförmedling i samråd med din läkare och efter samtycke från dig.

Vårdcentralen är ansluten till Naturunderstödd rehabilitering vilket innebär att denna insats kan användas när det bedöms lämpligt. För mer information om detta var god följ länk: Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd i Skåne, NUR – 1177 Vårdguiden .

Rehabiliteringskoordinator tar jag inga kontakter med andra utan ditt samtycke. Avsikten är att stödja dig och att du ska känna dig trygg med vad som händer.